SASoftwareDevelopment
SASoftwareDevelopment
ตระกร้าสินค้า
Total: THB
IMG-BLOG
28 Oct 2021
By Umabhorn | 28 Oct, 2021 |  63 Views

กลยุทธ์ทางการตลาด แบบน่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy)

Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

    file-20180619-126566-1jxjod2


    Blue Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม ซึ่งหมายถึงกลยุทธ์ที่มีแนวคิดในการหลีกเลี่ยงตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดจากการที่เป็นตลาดที่มีคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีครามหรือ Blue Ocean Strategy จะมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาตลาดใหม่ที่มีการแข่งขันต่ำ


Blue Ocean Strategy ทำอย่างไร

    Blue Ocean Strategy คือ กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของ W. Chan Kim และ Renee Mauborgne ซึ่งเป็นอาจารย์จาก INSEAD (อินซีด) สถาบันทางด้านบริหารธุรกิจจากฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มมาจากแนวคิดเรื่อง Blue Ocean ที่ถูกตีพิมพ์อยู่ใน Harvard Business Review


    แนวคิดของ Blue Ocean คือ การมุ่งเน้นไปที่การสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่และไม่เน้นการตอบสนองอุปสงค์เดิมที่มีอยู่ (เรียกว่า Demand Creation) โดยไม่สนใจการแข่งขันกับคู่แข่งเดิมที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมเดิม

อธิบายให้ง่ายกว่านั้น แนวคิดของ Blue Ocean Strategy คือ การปฏิเสธการมุ่งไปที่การทำตามและเอาชนะคู่แข่งเดิมที่มีอยู่ แต่มุ่งไปที่การสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา หรือการตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ยังไม่เคยมีใครตอบสนองมาก่อน


หลัก ERRC

โดยหลักการของ Blue Ocean Strategy จะประกอบด้วย 4 ส่วน ที่บางครั้งอาจเรียกว่า ERRC ได้แก่กลยุทธ์ดังต่อไปนี้


  1. Eliminated (การยกเลิก)
  2. Reduced (การลด)
  3. Raised (การเพิ่ม)
  4. Created (การสร้างขึ้นมาใหม่)


Eliminated คือ การยกเลิกบางสิ่งที่เคยนำเสนอให้กับลูกค้าเพราะมองว่าลูกค้าต้องการสิ่งนั้น แต่ในปัจจุบันหรือในความเป็นจริงนั่นเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการแต่อย่างใด เพียงแต่ก่อนหน้านี้ลูกค้าอาจใช้เพราะไม่มีทางเลือก

Reduced คือ การลดคุณค่าบางอย่างที่ลูกค้าได้รับลงให้ต่ำกว่าระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของราคา เพราะคุณค่าบางอย่างที่เกินมาบางครั้งอาจเกิดจากการคิดว่าลูกค้าต้องการ แต่ในความเป็นจริงลูกค้าไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้น (ใช้เล็กน้อย แต่ไม่ได้ใช้เป็นหลัก)

Raised คือ การเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้สูงกว่าระดับของอุตสาหกรรม (ตรงข้ามกับ Reduced) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการแต่ไม่เคยได้รับการตอบสนอง

Created คือ การสร้างบางสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่ไม่เคยมีใครตอบสนองมาก่อน หรือสิ่งที่ลูกค้าอาจไม่รู้ว่าตัวเองต้องการมาก่อน
Share on Facebook

CONTRACT BLOGGER