SASoftwareDevelopment
SASoftwareDevelopment
แบรนด์  (Brand) คืออะไร
10 Apr 2020

แบรนด์ (Brand) คืออะไร

แบรนด์ (Brand) คืออะไร เวลาที่พูดถึงแบรนด์ คนส่วนใหญ่มักนึกถึง โลโก้ , ภาพลักษณ์ หรือ คุณลักษณะ แต่มันมีมุมหนึ่งที่คนมักไม่ค่อยนึกถึง นั้นคือ "คำสัญญา" แบรนด์ ( Brand ) คือ สัญญลักษณ์แทนความคาดหวังของลูกค้า เขาจะคิดว่าคุณได้ให้สัญญาอะไรไว้กับเค้า..

BySASoftwareDevelopment | เทคนิคการตลาด/กลยุทธ์ทางการตลาด,ความรู้ทางธุรกิจ | Continue Reading
เทรนด์การตลาด B-A-S-I-C กลยุทธ์การตลาดปี 2020
10 Jan 2020

เทรนด์การตลาด B-A-S-I-C กลยุทธ์การตลาดปี 2020

เทรนด์การตลาด B-A-S-I-C กลยุทธ์การตลาดปี 2020 ขึ้นปี 2020 เตรียมพร้อมกันแล้วหรือยังคะ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกันบ้างแล้วหรือยังเอ่ย เราจะเห็นว่า 5 ปีให้หลังมานี้ผู้คนลงมาเล่น การตลาดออนไลน์กันเยอะมากขึ้น และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นทุกปีเลยค่ะ ก..

BySASoftwareDevelopment | เทคนิคการตลาด/กลยุทธ์ทางการตลาด,ความรู้ทางธุรกิจ | Continue Reading
การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองดียังไง ทำไมต้องมี แล้วจำเป็นด้วยเหรอ?
13 Nov 2019

การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองดียังไง ทำไมต้องมี แล้วจำเป็นด้วยเหรอ?

การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองดียังไง ทำไมต้องมี แล้วจำเป็นด้วยเหรอ? 1. เราสามารถบริหารจัดการร้านได้ดีกว่าการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเราเอง เราสามารถบริหารจัดการงานของเราได้ดีกว่า Social หรือ E-Market Place เพราะเว็บไซต์เป็นพื้นที่ ที่เป็นของเรา เป็นหน้าบ้า..

BySASoftwareDevelopment | เทคนิคการทำธุรกิจ,ความรู้ทางธุรกิจ | Continue Reading
ทำอย่างไรให้อยู่ร้านค้าออนไลน์อยู่รอด?
13 Nov 2019

ทำอย่างไรให้อยู่ร้านค้าออนไลน์อยู่รอด?

ทำอย่างไรให้อยู่ร้านค้าออนไลน์อยู่รอด? ปัจจุบันมีผู้คนเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก ผู้คนหันมาจับจ่ายใช้สอย ในพื้นที่นี้มากขึ้น เกิดร้านค้ามากมายให้ผู้ซื้อสามารถทำการเลือกซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายร้านค้าเริ่มสูงขึ้น ผู้ค้าเริ่มได้รับผลกระทบกับค่าใช้จ..

BySASoftwareDevelopment | เทคนิคการทำธุรกิจ,ความรู้ทางธุรกิจ | Continue Reading